Generelle forbehold

Her finder du vores generelle forbehold som gælder for de tilbud og opgaver vi udfører:

Tilbud vs Afregning

Har du modtaget et fast tibud med en fast pris på en opgave kan denne maksimalt blive ændret indenfor 10% når afbejdet afsluttes og opgaven skal faktureres og afregnes. Har du derimod modtaget et specificeret tilbud med angivelse af arbejdtid, udgifter til materialer mv er dette tilbud som udgangspunkt også at regne som fast, men her skal du være opmærksom på alene de ting som specifikt er nævnt i tilbudet er omfattet. Langt de fleste typer byggeopgaver kan være vanskelige at afgive fast tilbud på idet lokale og individuelle forhold er forskellige fra byggeplads til byggeplads og fra sted til sted og fra opgave til opgave.

Ønsker du derfor et fast tilbud på en specifik opgave vil den typisk kræve flere forudgående undersøgelser og herunder også nogle som vil kræve udgifter for nærmere afklaring af forholdene. Sidst men ikke mindst betyder dette også dette tilbud i langt de fleste tilfælde er det dyreste idet vi som virksomhed ikke ønsker at overtage sådanne risici for bygherren uden vi også modtager en passende indtægt for denne risiko typisk omkring 15% i risiko tillæg. Det specificerede tilbud er også det tilbud som lettest kan sammenlignes med evt øvrige tilbud fra andre entreprenører/håndværkere hvorfor det også typisk er det billigste af de 2 typer tilbud.

Det er derfor vigtigt du som bygherre gør dig klart hvilket tilbud du evt ønsker at modtage/accepterer?

Krav til bygherrer:

Bygherre skal sørge for at der er fuld tilgængelighed i og omkring den ejendom som vi arbejder i, herunder mulighed for

tilkørsel af materialer, og sørge for der er tilgang til vand og el.

Arbejdsmiljøloven stiller krav om adgang til skurvogn el. lignende på byggepladser, hvor arbejdet varer længere end tre hele arbejdsdage.

Hvis byggearbejdet tager under tre dage, behøver du ikke at stille en skurvogn op til håndværkerne. De skal dog stadig have adgang til toilet, passende spiseplads, håndvask og mulighed for opbevaring af tøj og personlige ejendele. 

Kravene til skurvogne og lign. fremgår af to bekendtgørelser fra Arbejdstilsynet, "Bekendtgørelse om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder nr. 589" fra juni 2001 og "Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder".

En sammenskrivning af de to bekendtgørelser kan ses på Arbejdstilsynets hjemmeside. 

Hvad koster det at leje en skurvogn?

Det er vigtigt at medregne udgiften til skurvogne i dit byggebudget. Hvis du lejer en skurvogn til fire-otte personer, koster det typisk:

  • 100 kr. pr. dag

  • 1.500 kr. pr. weekend

  • 3.000 kr. pr. måned

(Alle priser er fra 2017 og inklusive moms) NB. Der skal påregnes udgifter til kørsel, opstilling/tilslutning samt samme ved nedtagning! 

Til sammenligning koster det ca. 100.000 kr. inkl. moms at købe en skurvogn til fire personer med omklædning, bad og toilet, to skabe til hver arbejder og tilhørende spisestue.

"Parkeringsafgift"

I de fleste kommuner koster det ikke noget at stille skurvogne op på en offentlig vej. Men i det indre København (rød parkeringszone) koster det 150 kr. i døgnet inkl. moms pr. skurvogn. I resten af Københavns Kommune koster det 76 kr. i døgnet pr. skurvogn (priser 2017).

Klagenævn

”Hvis der mod forventning opstår en situation, hvor du som forbruger og vores virksomhed, ikke kan finde en løsning sammen på et forhold omkring noget arbejde, vi har udført for dig, har du mulighed for at klage til Byggeriets Ankenævn. Byggeriets Ankenævn bor på adressen Nørre Voldgade 106, 1358 København K. Du kan finde yderligere oplysninger om nævnet via deres hjemmeside https://www.byggerietsankenaevn.dk/”.

Byggeskadeforsikring

Byggeskadeforsikringen skal tegnes ved opførsel af ny helårsbeboelse. Ved større bygningsmæssige ændringer, hvor en eksisterende bygning ombygges til beboelse, skal byggeskadeforsikringen også tegnes. Derimod gælder forsikringspligten ikke ved almindelige ombygninger, renovering og tilbygninger, hvis der ikke oprettes flere boligenheder.

Det er bygherre som tegner forsikringen også selvom bygherre er forbruger. Ønsker byggeskadeforsikring tegnet af Vest Energi skal det skriftligt oplyses overfor Vest Energi og nyt tilbud skal udarbejdes hvori forsikringspræmie og evt selvrisiko er medregnet.

 

Byggeansøgning

Det er bygherre som sikrer fornøden byggetilladelse såfremt dette er påkrævet. Det er ligeledes bygherre som færdigmelder byggeriet/ombygingen. Autorisationsarbejdet vil dog blive leveret af os.

Statiske beregninger og ingeniørarbejde

Arbejde og ombygninger som kræver statiske beregninger og ingeniørarbejde i øvrigt er altid ekstra arbejde og medmindre dette er omfattet af vores tilbud vil evt udgifter og medgået tid hertil altid blive efter fakturaeret.

Understøbningarbejde

Alt understøbningsarbejde er ret omfattende og lokaleforhold kan være meget forskellige hvorfor alle tilbud alene omfatter hvad er specificeret i tilbudet. Ekstra udgifter som må påregnes er f.eks. leje af materiel, jordeponering, miljøsag, jordprøver mv. Sådanne udgifter vil blive faktureret efter forbrug. Såfremt sådanne udgifter ønskes inkluderet i tilbudet skal der indhentes flere oplysninger fra f.eks. kommunen og der skal typisk også laves nogle geotekniske undersøgelser forud for tilbudet for at afklare omfanget af udgravningen og beskaffenheden af jorden for at kunne vurderer hvilket materiel som behøves i forhold til omfanget af antal arbejdstimer, omfanget af jord mv.

 

Betonarbejde - støbning af gulve

Der er individuelle forhold som spiller ind når et tilbud skal udregnes på f.eks. støbning af betongulv. Er byggepladsen overdækket? Er der specielle miljøkrav til betonen - beton kan umiddelbart bestilles i 3 klasser: passiv, moderat og aggresiv miljøklasse. Disse klasser definerer hvad den færdige beton skal kunne holde til. Ved betongulve til almindeligt byggeri anvendes sædvanlig passiv miljøklasse, som er til områder som blandt andet er tørre og anvendt til beboelse.

Vi tilbyder både støbning med alm. traditionel beton, samt SCC beton. Den traditionelle beton anvendes til grovstøbninger da den er biligere. SCC beton - også kaldet vibreringsfri beton anvendes til de flese opgaver da den er meget udflydende, og kan udlægges med minimum tolerance.

Støbning af fundament

Der er mange individuelle forhold som spiller ind når man skal udregne en pris på støbning af fundament. Hvis der ligger en eksisterende bygning op ad den nye, og du også ønsker en kælder under den nye bygning, kan det i nogle tilfælde være nødvendige at understøbe den eksisterende bygning. LAR (lokal afledning af regnvand), hvor kloakken ikke kan modtage nedbøren i ekstreme vejrsituationer (opstuvning). Der skal måske sikres med højvandslukkere i tilfælde hvor der ønskes kælder eller byggegrunden ligger lavt i forhold til omgivelserne?

Geotekniske undersøgelser

Et fundament skal kunne bære den bygning der står på det. Det vil sige at bunden som fundamentet støbes på skal være fast og bæredygtig, for at undgå sætningsskader efter huset er bygget. Der skal derfor laves en geoteknisk analyse af jordbundsforholdene før man kan begynde at støbe. Du kan vælge selv at kontakte en geotekniker, eller vi kan sende en ud til dig. Ud fra den geotekniske rapport kan der laves en fast pris på støbning af fundamentet.

Parkeringsafgifter

Alle vores tilbud er typisk udarbejdet uden at omfatte udgifterne til parkering idet lokale forhold er meget forskellige og herudover vil en vejtilladelse typisk også kunne søges og dermed reducerer evt udgift hertil? Det er dog vigtig at informerer om alle udgifter til parkering vil blive faktueret sammen med vores afregning af opgaven.

© 2023 by Vest Energi. Lavet med Wix.com

  • Facebook - Grey Circle
  • LinkedIn - Grey Circle
  • Google+ - Grey Circle